Klarer du klimabudsjettet?

Klarer du klimabudsjettet for 2023? Eller er du mer der at du lurer på hva et klimabudsjett er, og hvorfor vi trenger å budsjettere med tanke på klima?

Med den industrielle revolusjonen rundt 1800 begynte en revolusjon i teknologi og produktivitet som utformet dagens moderne samfunn. Motoren ble tatt i brukt i industri og transport, og vi begynte å brenne olje, kull og gass for å lage energi til disse motorene. Olje, kull og gass blir til karbondioksid når det brennes. Vi har brent så mye olje, kull og gass at mengden karbondioksid på jorden har økt med 50 prosent fra begynnelsen av den industrielle revolusjonen fram til i dag. Jo mere karbondioksid, jo varmere blir det på kloden. Denne globale oppvarmingen er i ferd med å gi oss en rekke problemer – flom, tørke, mindre ferskvann og vanskeligere levekår for både planter og dyr.

Lederne for de fleste land i verden samlet seg til klimatoppmøte i Paris i 2015 med mål om å begrense denne temperaturøkningen. De ble enige om å begrense temperaturøkningen på kloden til 1,5 grader, og alle land satte egne mål som bidrag til dugnaden. I Norge forpliktet vi oss til å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030.

For å nå dette målet må Norge kutte utslippene med 2,6 millioner tonn CO2 hvert år fram til 2030. Deler vi likt, må du, sammen med alle de andre innbyggerne i Norge, kutte ditt personlig utslipp med 480 kg CO2 hvert år fram mot 20301.

Klarer du å kutte 480 kg CO2 i 2023? Vi deler noen tips til hvordan du kan klare det, det er kanskje enklere enn du tror!

Reis kollektivt til jobb

CO2 spart: 1050 kg årlig3

Pendler du 20 km hver vei til jobb? Ved å ta toget istedenfor bil sparer du nok utslipp til å ha nådd det personlige målet ditt de neste to årene!

Bytt til elbil

CO2 spart: 1400 kg årlig3

Kjører du 15 000 km per år i en mellomstor dieselbil? Ved å bytte over til elbil kan du spare nok CO2 til å ha nådd det personlige målet ditt de neste tre årene!

Sett huset i feriemodus

CO2 spart: 61 kg per uke ferie2

Ved å sette termostaten ned til 12 grader når du skal på vinterferie, kan du spare over 10 prosent av klimamålet for 2023 på kun én uke! Har du smarthus fra Kardia, kan du gjøre dette med et tastetrykk i Kardia Smart-appen.

Ta tog til storbyen istedenfor fly

CO2 spart: 195 kg på en tur fra Oslo til Paris3

Har du lyst til å besøke byen hvor klimaavtalen ble inngått? Tar du tog istedenfor fly på en rundtur til Paris, er du godt på vei til å nå klimamålet for 2023. Synes du det er langt å reise med tog? Da kan vi anbefale en titt gjennom Facebook-gruppa «Togferie» for inspirasjon og turforslag fra togentusiaster som reiser verden over med tog.

Senk termostaten på natten

CO2 spart: 170 kg årlig2

Lavere temperatur på natten er ikke bare klimavennlig – du sover også bedre med lavere temperatur. Hvis du senker termostaten til 16 grader på natten, merker du det godt når du skal gjøre opp regnskap for 2023. Bor du i et eldre hus med dårlig isolasjon, vil du spare enda mer. Synes du det er slitsomt å skru opp og ned på termostaten hver dag? Med et smarthus fra Kardia Smart kan du sette opp en automatisk rytme.

Bo nærmere jobb, eller jobb nærmere hjemmet

CO2 spart: 515 kg årlig3

Kjører du bil alene til jobb? Ved å flytte sju km nærmere jobb—eller få jobb sju km nærmere hjemmet – vil du spare nok utslipp til å nå 2023-målet!

Senk termostaten på dagen

CO2 spart: 500 kg årlig2

Har du termostaten på 23 grader hele vinteren? Kanskje greier du med å gå med varmere klær istedenfor å ha termostaten så høyt? Ved å skru ned til 20 grader sparer du 500 kg per år, nok til å havne innenfor budsjettet i 2023. Har du smarthus fra Kardia, kan du gjøre dette med et tastetrykk i Kardia Smart-appen.

Sett inn luft–vann-varmepumpe

CO2 spart: 2329 kg årlig2

En luft–vann-varmepumpe kan produsere opptil 5 kilowatt energi for hver kilowatt den bruker. Hvordan er det mulig? Istedenfor å bruke strøm direkte til oppvarming henter varmepumpen energi fra uteluften. Bygger du nytt hus, kan du bruke Kardia Eco med utedel for klimavennlig og kostnadsbesparende oppvarming.

Vi håper dette var til inspirasjon til klimabudsjetteringen for neste år. Er du så ivrig at du klarer de fleste av disse tiltakene i 2023, har du kanskje spart inn hele din andel av Norges Paris-forpliktelse. Det var kanskje ikke lett, men forhåpentligvis ikke like vanskelig som du trodde. Lykke til med budsjetteringen!

1 Norges Paris-forpliktelse er å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Norges utslipp i 1990 var 51,4 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i følge SSB. Paris-målet er da å holde total utslipp til 25,7 millioner tonn i 2030. For å nå målet fra et utgangspunkt på 49,1 millioner tonn i 2021 må vi ned 2,6 millioner tonn hvert år.

2 Disse beregningene ble gjort i SIMIEN på en typisk enebolig med 170 m² i bruksareal over to etasjer, bygget etter dagens byggestandarder. Har du eldre eller større hus, vil disse tiltakene ha enda større effekt. Beregning på utslipp fra redusert strømforbruk er basert på 230 g CO2-ekvivalenter per kilowattime – gjennomsnittsnivået i EU i 2020. Norge har riktignok mye lavere utslipp fra vår egen produksjon av strøm, men for hver kilowattime vi bruker mindre i Norge, kan vi forsyne resten av Europa med en kilowatt av Europas grønneste strøm. Den besparelsen må vel Norge få lov til å ha på sin konto!

3 Utslippsberegningen bruker tall fra «Klimagassutslippet fra ulike reisemåter» utgitt av Framtid i våre hender.

Interessert i Kardia?

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som bygger boliger! Ta kontakt med oss så finner vi en løsning sammen som passer ditt prosjekt.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Du kan lese mere om våre Kardia Prefab prefabrikkerte tekniske skap, eller om Kardia Smart, vår egenutviklet smarthus plattform.

Siste nytt