Balansert Ventilasjon – Et friskt pust

Det er noe helt fantastisk med en fødsel. Babyen blir født, åpner munnen og snapper etter pusten. Frisk luft kommer inn i lungene for første gang. Lungene trekker oksygen ut av luften og erstatter den med karbondioksid, inntil lungene tvinger luften ut igjen og inn i verden med det første, lille skriket. For resten av sin levetid vil disse lungene puste liv i den nye lille verdensborgeren.

Hjemme hos deg er det ventilasjonsanlegget som er lungene. Menneskene i huset er blodcellene som tar inn oksygen og slipper karbondioksid ut i luften igjen. Ventilasjonen må være i kontinuerlig drift for å hindre at karbondioksid og fuktighet bygger seg opp i boligen og skaper et ubehagelig og usunt miljø.  

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Kardia Prefab-anleggene inneholder en enhet for balansert ventilasjon. Denne ventilasjonsenheten har to vifter. Én vifte blåser frisk luft inn i huset, mens den andre blåser den brukte luften ut av huset igjen. Du kan forestille deg at det er dyrt å måtte varme opp kjølig luft som kommer inn i huset om vinteren. Heldigvis kan vi bruke varmen fra luften som går ut, til å varme opp luften som kommer inn. Kardia ventilasjonsenheter inneholder svært effektive og roterende varmevekslere som kan gjenvinne opptil 90 % av varmen som ville gått tapt på vei ut av huset, og overfører denne varmen til luften som kommer inn.

Bytt ventilasjonsfilter jevnlig

Kardia ventilasjonsenheter har to filtre. Et av filtrene renser uteluften som kommer inn i huset. Det andre filteret kommer før varmeveksleren når luft går ut av huset, og beskytter varmeveksleren. Du bør bytte filtre minst én gang i året for å få god luftkvalitet og luftstrøm. I områder med mye støv bør du bytte filtre oftere; hver 6.–9. måned.

For å sikre at du husker å bytte filtre i din Kardia ventilasjonsenhet, er det best å tegne et filterabonnement.

Interessert i Kardia?

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som bygger boliger! Ta kontakt med oss så finner vi en løsning sammen som passer ditt prosjekt.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Du kan lese mere om våre Kardia Prefab prefabrikkerte tekniske skap, eller om Kardia Smart, vår egenutviklet smarthus plattform.

Siste nytt