Hvor kan Kardia prefab plasseres?

Kardia prefab regnes som rom med vanninstallasjoner og kan plasseres hvor som helst i huset.
  1. Kardia prefab bør plasseres i nederste etasje dersom det er mulig. Kardia kan også plasseres i øvre etasjer dersom det er nødvendig, særlig i horisontaldelt flermannsboliger.
  2. Kardia-enheten kan plasseres både på betong og tre bjelkelag og må stå vannrett. Basen kan justeres med gummibrikker plassert under hvert hjørne der enheten skal stå.
    Gummibrikkene følger med og er festet på utsiden av pakken for enkel tilgang under montering (80x80mm gummibrikker, 4x2mm grønn, 4x3mm gul og 4x4mm rød erinkludert). Disse kan kombineres for å justere hvert hjørne fra 2 - 9mm.
  3. Kardia enheten bør plasseres med maks 10m føringsvei til varmtvanninstallasjoner (dusj, badekar, eller vask). Dersom føringsvei er lengere kan dette medføre at det tar lang tid før man får varmtvann. Da bør det installeres en sirkulasjonspumpe i tillegg.
  4. Rommet hvor Kardia plasseres bør vare tørt og holdes på en temperatur på minst 5 grader. Kanaler til og fra huset bør isoleres med 50mm mineralull.
  5. Kardia enheten plasseres slik at tilluft og avkast kan føres direkte ut av huset. Se figurer nedenfor.
Figur 1: Optimal plassering mot yttervegg 1
Figur 2: Optimal plassering mot yttervegg 2
Figur 3: Upraktisk plassering mot yttervegg

Relaterte artikler