Hvor ofte skal filter skiftes?

For å sikre god luftkvalitet og luftstrøm, må filtrene byttes minst en gang i året. I støvete omgivelser, må filteret skiftes hver 6. måned. Dette er spesielt relevant for områder der det pågår arbeider, eller i områder nær veier med tung trafikk.

Filtre bestilles på https://www.kardia.no/filterabonnement

Relaterte artikler

Ingen