Lekker det vann fra sikkerhetsventil på varmtvannsbereder?

Prøv å gjennomspyle sikkerhetsventilen og etterfylle trykk i ekspansjonstank

Følg disse trinnene for å gjennomspyle sikkerhetsventilen

  1. Vri rattet på sikkerhetsventilen mot klokka slik at varmt vann renner ut
  2. La vannet renne i ett minutt
  3. Vri rattet med klokka for å stenge ventilen.

Følg disse trinnene for å etterfylle trykk i ekspansjonstank. Du trenger en sykkelpumpe med trykkmåler eller kompressor med pumpepistol.

  1. Sjekk om hydrowatch på ekspansjonstank viser grønt. Viser den rødt, ta kontakt med oss
  2. Steng kuleventilen som er rett under ekspansjonstanken
  3. Åpne en vannkran (f.eks. i vaskerommet) til vannet slutter å renne
  4. Sjekk trykk i ekspansjonstank med trykkmåler. Trykket skal være 0,2 bar lavere enn trykket som vises på manometer
  5. Fyll på trykk på ekspansjonstank med sykkelpumpe eller kompressor til det er 0,2 bar under trykket som vises på manometer

Relaterte artikler