Hvordan endre settpunkt for frostbeskyttelse?

Frostbeskyttelse brukes for å forhindre isdannelse i ventilasjonsaggregatet

Når frostbeskyttelsesmodus er aktivert reduseres viftehastighet med ca. 20%. For at det skal være god luftkvalitet bør frostbeskyttelse aktiveres minst mulig.

Kardia har levert en del enheter med settpunkt for frostbeskyttelse satt til +1°c. Dersom det oppleves at enheten ofte er i frostbeskyttelsesmodus anbefaler vi at dette endres til -10°c.

Hvordan endre settpunkt for frostbeskyttelse?

  1. Trykk «Prg»-knappen for å komme inn i menyen
  2. Velg «Fabrikkinnstillinger» og trykk «Prg»
  3. Tast kode «2015». Bruk pil opp og ned for å endre tallet, og hopp videre til neste tall med «Prg»-knappen
  4. Bruk pil ned for å blad ned til tredje side i fabrikkinstillingene
  5. Endre «Frost temp. sp» til -10°C
  6. Bekreft med «Esc»

Relaterte artikler