Hvordan bytter jeg ventilasjonsfilter på Kardia Standard?

Bytte av ventilasjonsfilter på Kardia Standard
Trinn 1
Slå av ventilasjonsenheten ved å trykke og holde On/Off knappen inne i 5 sekunder, trekk støpselet ut av stikkontakten.

Trinn 2
Åpne døren påventilasjons enheten.
Trinn 3
Fjern de gamle filtrene.

Trinn 4
Rengjør området med en fuktig klut.
Trinn 5
Monter de nye filtrene. Kontroller at Airflow pilene peker i samme retning som vist på bilde.

Trinn 6
Lukk døren på ventilasjonseneheten. Sett støpselet inn i stikkontakten og skru på ventilasjonsenheten.

Change filter in ventilation unit - YouTube

Relaterte artikler