Hva skjer hvis jeg ikke kommer meg inn i huset?

Har du ID Lock 150 og ikke kommer inn i huset?

Låsen vil gi feilmeldinger som forklarer hvorfor låsen ikke låses opp:

Låsen blinker 3 ganger:

Dette er fordi det enten har blitt tastet feil kode eller benyttet en RFID-brikke som ikke er programmert. Etter fem feilaktige forsøk vil låsen gå inn i karantenemodus, slik at du må vente ett minutt før du kan forsøke igjen.

Stjernetasten og firkanttasten blinker:

Dette er enten fordi døren er dratt ut av posisjon slik at låsen får for stor motstand til å låses opp, eller fordi det er for lite batteri. Gi døren en liten push, slik at den dyttes på plass. Hvis dette ikke hjelper, kan du forsøke å gi døren strøm ved å sette et 9 V-batteri inn mot polene som er plassert under dørhåndtaket. Tast koden samtidig som du holder batteriet mot polene.

Touch-panelet reagerer ikke:

Batteriet er tomt. Gi låsen strøm ved å sette et 9 V-batteri inn mot polene som er plassert under dørhåndtaket. Lås opp døren ved å taste koden samtidig som batteriet holdes mot polene.

Hvis du fortsatt ikke kommer inn, kan du kontakte ID Lock-supporttelefonen for videre veiledning. Du kan også se https://idlock.no/kundesenter/ for mer info.

Relaterte artikler