Brukerveiledning til lekkasjesikring

Hvordan åpne og stenge vanntilførsel, og andre nyttig tips om lekkasjesikring

Åpne/stenge vanntilførsel

Vanntilførselen kan åpnes og stenges med ON og OFF knappene både på hovedsentralen og trådløse sensorer.

Aktuator kuleventil

Ventilen kan åpnes manuelt ved å trekke ut svart ratt på blå aktuator og dreie dette med klokken. Dette kan gjøres dersom det ikke er strøm frem til ventilen.

Rattet skal kun dreies på når ventilen må åpnes manuelt.

NB! Påse at rattet IKKE er trukket ut ved normal drift.

Ved lekkasje

Hovedsentralen og trådløs sensoren vises rødt lys og lydvarsel vil høres etter lekkasje.

Vanntilførselen stenges automatisk.

Den sensoren som gir signal, må kontrolleres og eventuell lekkasje må utbedres før anlegget tilbakestilles.

Anlegget resettes ved å trykke 1 gang på SET knappen på nevnte sensor, deretter trykkes ON/SET knappen på hovedsentralen 1 gang.

Vedlikehold

Test av lekkasjestopper skal gjøres minst to ganger pr. år.

Batteri i trådløs sensoren skal byttes en gang per år.

Relaterte artikler