Tilkobling og utkobling av sensor

Tilkobling av sensor

  1. Før tilkobling av sensor skal lys på hovedsentral være grønt. Ved rødt lys på hovedsentral - trykk kort 1 gang på SET/ON knappen og det vil skifte til grønt.
  2. Når det lyser grønt på hovedsentral -hold inn SET/ON knapp, slipp knappen når det lyser rødt i venstre lampe. Trykk så inn SET knapp en gang på sensoren i løpet av 10 sek. Det vil varsles med to signaler på sensor som tilsier at sensoren er tilkoblet. Max tilkobling av sensorer på Trådløs er 5 stk.

Utkobling av sensor

  1. Ved å trykk inn OFF/DEL knappen på hovedsentral vil det komme signal. Hold OFF/DEL knappen inne til signalet stopper (5-10 sek). Alle sensorer blir slettet.

Relaterte artikler