Generelt om lekkasjesikring

Generelt om lekkasjesikring

Kardia bruker FlowStop Easy som er en lekkasjesikring med en hovedsentral med sensorledning, aktuator kuleventil og to trådløse sensorer. Ved vannlekkasje på steder hvor sensorene er montert vil disse sende signal til hovedsentralen som stenger vanntilførsel slik at vann slutter å strømme ut. Samtidig høres det lyd varsel fra hovedsentralen og trådløs sensoren.

Relaterte artikler