Hvor er sensorene plassert?

Hvor er sensorene plassert?

Hovedsentralen med en sensorledning er plassert i Kardia skapet. Ventilen sitter i vanntilførsel etter trykkreduksjonsventilen og styres av hovedsentralen. I tillegg leverer Kardia to trådløse sensorer som plasseres på valgfritt sted i huset, vanligvis ved vanninstallasjoner i rom uten avløp.

For eksempel:

  • Under kjøkkenbenk
  • Rørsjakter uten varslingsledning til rom med sluk
  • Integrert i sisternen
  • I rom med vanninstallasjoner uten sluk

Relaterte artikler