Feilsøking på lekkasjesikring

Feil med lekkasjesikring? Les gjennom denne artikkel for å finne ut hva som er galt.

Ved lekkasje

Rødt lys på hovedsentral vises, og signaler vil høres når det oppstår lekkasje. De samme signaler sendes fra sensoren. Vanntilførselen stenges automatisk. Sensor som gir signal, må kontrolleres og eventuell lekkasje må utbedres før anlegget resettes.

Feilmontering av sensorkabel

Ved feilmontering av sensorkabel for eksempel at kabelen er i kontakt med metall, eller at sensorkabelen ligger slik til at uisolerte punkter er i kontakt med hverandre, vil samme signal komme. Vanntilførselen stenges automatisk.

Mistet kontakt til sensor

Hvis hovedsentral har mistet signalene fra sensor i 24 timer vil lys på hovedsentral blinke rødt, i tillegg varsles det med signal. Sensorene må kontrolleres til feilen er funnet. Vanntilførselen stenges automatisk.

Strømbrudd

Ved strømbrudd vil ventilen stenges automatisk. Ventilen kan åpnes manuelt ved å trekke ut svart ratt på blå aktuator og dreie dette med klokken. Dette kan gjøres dersom det ikke er strøm frem til ventilen.

Rattet skal kun dreies på når ventilen må åpnes manuelt. Påse at rattet IKKE er trukket ut ved normal drift.

Husk å trykke svart ratt ned i riktig posisjon når strømmen er tilbake. Ved at det lyser GRØNT på hovedsentral er systemet i orden.

Lavt batterinivå

Ved lavt batterinivå i sensor vil det bli gitt signal til hovedsentral. Sensoren gir også signaler i intervaller inntil batteriet er tomt. Vanntilførselen stenges automatisk. Det skal byttes batteri en gang hvert år.

Reset av systemet

Har det vært lekkasje må årsaken utbedres av autorisert fagmann. Resetting av systemet utføres ved å trykke inn SET knapp på den sensoren som indikerer feil og deretter på hovedsentralens SET knapp. Ventil åpnes og signaler blir borte.

Relaterte artikler